آموزشی

دوره های ویژه MBA  و DBA

دوره های ویژه MBA و DBA

27 خرداد 1397 - 14:26

دوره های ویژه MBA و DBA

۳۵٪ تخفیف برای اعضا مجموعه‌ نظام پرستاری

۳۵٪ تخفیف برای اعضا مجموعه‌ نظام پرستاری

آموزشی

آموزشی

13 اسفند 1395 - 10:17

برگزاری دوره های آموزشی اعطای گواهی نامه های مورد تایید وزارت علوم و سازمان ملی استاندارد ایران