قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد

قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد


کد خبر: 2 - تاریخ انتشار 19 آذر 1396 - 15:19
tilbmaws.jpg
قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد طی تفاهم باشگاه نظام پرستاری با مجموعه ورزشی هیربد اعضای محترم سازمان نظام پرستاری میتوانند از خدمات ورزشی این مجموعه شامل رشته های بدنسازی , زومبا, ایروبیک, اسپینینگ, T.R.X .یوگا با تخفیف 15% در 10 شعبه استفاده نمایند.

قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد

طی تفاهم باشگاه نظام پرستاری با مجموعه ورزشی هیربد اعضای محترم سازمان نظام پرستاری

میتوانند از خدمات ورزشی این مجموعه شامل رشته های بدنسازی ,

زومبا,  ایروبیک, اسپینینگ,  T.R.X .یوگا با تخفیف 15%  در 10 شعبه استفاده نمایند.

آخرین اخبار

طرح بخشودگی جرائم بیمه ای شخص ثالث

مبلغ جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث انواع وسایط نقلیه موتوری، موتورسیکلتها و وسایط نقلیه کشاورزی از امروز 1 بهمن بخشیده شد.

قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد

قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد طی تفاهم باشگاه نظام پرستاری با مجموعه ورزشی هیربد اعضای محترم سازمان نظام پرستاری میتوانند از خدمات ورزشی این مجموعه شامل رشته های بدنسازی , زومبا, ایروبیک, اسپینینگ, T.R.X .یوگا با تخفیف 15% در 10 شعبه استفاده نمایند.